Demensvenlig indretning - 2 etape.

I april 2018 ansøgte Kristinehøj Bygge og Boligstyrelsen om puljemidler til Demensvenlig indretning af vores to store afdelinger - Østerled og Vesterled. I juni fik vi så en positiv tilbagemelding om at vi vores ansøgning er imødekommet og at vi har fået bevilliget ca 580.000 kr som skal bruges til nyindretning af afdelingerne. 

Det betyder i praksis at der med farver vil blive skabt kendetegn for den enkelte afdeling. Gange og opholdsrum vil blive udsmykket med erindingsskabende dekorationer. De 4 fællesstuer vil blive indrettet med skillevægge og inventar, så der skabes udsigt til naturten og dagslyset. Indgangspartiet til Østerled og Vesterled vil blive indrettet med trælameller, nye farver og ny belysning.

Vi forventer at påbegynde arbejdet omkring aug/sept 2018 og forventer at være færdige til april 2019.

Besøg fra Shanghai

I uge 24 havde vi besøg af 4 kinesiske udvekslings medarbejdere fra Yiehuan Plejehjem som Danske Diakonhjem driver i Shanghai.

De skulle være her i en uge og opleve hvordan hverdagen ser ud på et dansk plejehjem. Der var udarbejdet et program som særligt havde fokus på aktivitets tiltag, forflytning, fællesmåltider med beboere.

Det var en stor oplevelse for såvel vores kinesiske kolleger som for vores egne kolleger og beboere at have besøg fra Shanghai.

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.