Gudstjenester

Der afholdes gudstjeneste den 3. torsdag i hver måned i husets café ved Vestervang sogns præster og kordegn.

Der serveres kaffe og kage.

Der er opslag på afdelingerne infotavler med dato og tidspunkt.

Endvidere fremgår det også af Beboerbladet som alle beboere tilbydes.