Kristinehøj Nyt

MÅNEDSBLAD

Beboer-bladet Kristinehøj-Nyt udkommer hver 2 måned med indlæg fra beboere og personale.

Indlæg til Beboer-bladet modtages gerne og kan afleveres til Thea i Terapien.