HVEM KAN BLIVE BEBOER


Hvordan visiteres der til en plejehjemsbolig?

Det er Helsingør kommunes visitatorer, der visiterer borgere til en plejehjemsbolig på Kristinehøj. Det vil sige, at du skal være visiteret til en plejehjemsbolig af din bopælskommune for at kunne flytte ind på Kristinehøj.

Når du er blevet visiteret til en plejehjemsbolig har du og din familie mulighed for at ønske, hvilket plejehjem du ønsker at flytte ind på.
Baggrunden for visitationen er din helbredstilstand, dit behov for hjælp til pleje og omsorg jævnfør kommunens retningslinjer.

Du kan kontakte Visitationen i Helsingør kommune for yderligere oplysninger.
Helsingør kommune tlf. 49 28 28 28 - spørg efter Visitationen.

 

Spørgsmål ifbm. indflytning