Hvordan visiteres der til en plejehjemsbolig

Det er Helsingør kommunes visitatorer der visiterer borgere til en plejehjemsbolig på Kristinehøj. Det vil sige at du skal være visiteret til en plejehjemsbolig af din bopælskommune, for at kunne flytte ind på Kristinehøj.

Når du er blevet visiteret til en plejehjemsbolig har du og din familie mulighed for at ønske hvilket plejehjem du ønsker at flytte ind på.

Baggrunden for visitationen er din helbredstilstand, dit behov for hjælp til pleje og omsorg jævnfør kommunens retningslinier.

Du kan kontakte Visitationen i Helsingør kommune for yderligere oplysninger.

Visitator kan træffes på 49 28 28 28 - spørg efter Visitationen.