Husvenner

Vi er en samling mennesker, som støtter op om Plejehjemmet Kristinehøj og dets beboere.

Vi er en blandet flok, nogle har eller har haft sine nære familiemedlemmer boende på Kristinehøj. Andre arbejder eller har arbejdet på Kristinehøj og endelig er der nogen som bare har fattet interesse for Kristinehøj.

Formål:

- At hjælpe til med, eller selv arrangere forskellige aktiviteter, busture og andet som kan forsøde tilværelsen for vore beboere.

- At indsamle penge, som bliver brugt på ovennævnte ting, samt til diverse ting/pynt rundt omkring på Kristinehøj.

- At hjælpe til i hverdagen, når personalet har brug for en ekstra hånd til at hygge om beboerne.

Hvem kan være husven?

Alle som har lyst til at støtte op om beboerne på Kristinehøj. Man kan være enten passiv eller aktiv medlem.Som Aktiv medlem betaler man et årligt kontigent - p.t. 150,00 kr, desuden hjælper man til ved forskellige arrangementer, som foregår på Kristinehøj, i det omfang man selv har lyst til, samt deltager i vore møder nu og da.

Vi har ca 2-4 møder årligt.

Er der perioder, hvor man ikke har tid eller overskud til at deltage, holder man blot en pause.

Som Passiv medlem støtter man foreningen ved at betale et årligt kontigent p.t. 150,00 kr. Disse penge bliver naturligvis brugt til gavn for vore beboere. 

Du kan betale ved at overføre 150 kr til følgende bank konto: 2255-1905614018 eller via Mobile pay til mobil nummer 20 63 07 61.

Husk at anføre dit navn og Husvenner Kristinehøj

Husvennerne har et motto som lyder:

Vi yder efter evne, tid, kræfter og lyst.

Har du lyst til at være med i Kristinehøjs Husvenner, eller vil du vide mere kan du kontakte: 

Formand: Vakant

Næstformand: Lene Trommer tlf. 21 20 96 88

Kasserer: Lillian Frandsen tlf. 20 63 07 61