Demensvenlig udsmykning

I øjeblikket lægges der sidste hånd på et projekt med demensvenlig udsmykning på gangarealer mm. på Kristinehøj. Lige fra maling, inventar, billedudsmykning til belysning bliver udført med nyt design, som skaber ro, wayfinding og hygge. Projektet ventes færdigt i slutningen af marts.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.