Ledelse


Ledelsen på Kristinehøj består af:

Forstander Poul Ørnø

Afsnitsleder Anette Jensen

Ledergruppen mødes formelt 1 gang ugentlig for at drøfte ledelsesmæssige udfordringer og tiltag.  

Udover Ledergruppen er der på Kristinehøj nedsat en "tværfaglig gruppe" som også mødes 1 gang ugentlig. Indholdet på disse møder er gensidig orientering og drøftelse af aktuelle udfordringer. 

Deltagere i Tværfaglig gruppe er udover ledergruppen, husets pedel, administrationsmedarbejder og medarbejder fra husets aktivitet/træning. 

 


suslikx.com jazzandclassical.com