Personale komepetancer


På Kristinehøj har det fastansatte personale en relevant sundhedsfaglig uddannelse, som giver den nødvendige faglige kompetence til at kunne varetage pleje og omsorgsopgaverne for de visiterede beboere. 

Kristinehøj har fokus på medarbejderkompetencer og uddannelsesbehov og arbejder målrettet med at den enkelte medarbejder tilegnes de nødvendige kompetencer for at yde pleje og omsorg på et højt kvalificeret niveau. 

Personalets kompetencer afdækkes ved kontinuerlige udviklingssamtaler og der tilrettelægges individuelle uddannelses og udviklingsbehov.

Medarbejdere


Der er på Kristinehøj ca 75 fastansatte medarbejdere indenfor følgende kategorier:

- Administration

- Pleje og omsorg

- Aktivitet og træning

- Køkkenfunktion

- Rengøring

- Vaskeri/Lingeri

- Pedeller

Kristinehøj prioriterer højt at det fastansatte personale har en relevant faglig baggrund for at sikre et højt fagligt niveau og for at sikre at opgaverne kan løses umiddelbart og effektivt.

Herudover har Kristinehøj  tilknyttet faste afløsere, som er behjælpelige ved sygdom og ferieafvikling blandt det faste personale.

Sundhedsordning for personale

Personalegoder