Sundhedsordning

Udover personalegoderne som Kristinehøj har via Danske Diakonhjem, så har plejehjemmet også sin egen "lille" afdeling for at holde sig i god og sund form. Man har mulighed for at få et skattepligtigt tilskud een gang om året, hvis man er medlem af en sports/idrætsforening eller et fittnes center. Der gives også tilskud til køb af grøntsagskasser via nettet eller indkøb af ny cykel.

Tilskuddet kan maximalt udgøre 50% af udgiften, dog højst 1.800,- årligt pr. medarbejder. Beløbet udbetales een gang årligt til december lønnen. Der skal behøring dokumentation til grund for udbetalingerne. Dette foregår i administrationen på Kristinehøj.