Vores værdier


Som en del af Danske Diakonhjem baserer vi vores værdier på det samme fundament, nemlig at yde omsorg for medmennesker med udgangspunkt i det kristne livs- og menneskesyn.

Det betyder, at vi:

  • betragter ethvert menneske som unikt og værdifuldt.
  • Styrker det enkelte menneskes identitet og ligeværd.
  • Respekterer andres holdninger, meninger, værdier og levevis.
  • Imødekommer det hele menneskes behov for både fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg.
  • giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere.