Hund/kat

På Kristinehøj er det pt. ikke  muligt at have sin kat eller hund med sig, når man flytter ind på plejehjemmet. 

Forsikring

Indtil 2006 var indboforsikringen indeholdt i plejehjemmets serviceaftale.
I dag - efter renoveringen, hvor plejehjemmet har ændret status til almene boliger - er forsikring (indbo m.v.) et personligt anliggende for de enkelte beboere.
Nogle har valgt at have indbo forsikring andre ikke.
Alle bygnings forsikringer mv. står Kristinehøj for.

Frisør/fodpleje 

De kan naturligvis benytte Deres egen frisør og fodterapeut.
Det er også muligt, mod betaling, at benytte en mobil frisør som kan benytte salonen på Kristinehøj. Frisørsalonen er beliggende ved hovedindgangen.
Det er muligt at benytte den fodterapeut, som kommer på plejehjemmet efter aftale.
Frisørsalonen betjenes af mobile frisører, og tid kan bestilles ved at kontakte personalet i afdelingen.

 

Gæster

På Kristinehøj har udefrakommende gæster mulighed for at komme i vores cafe og nyde dagens ret til en overkommelig pris.
Du kan evt ringe til vores køkken og melde din ankomst, så er du sikker på, at der er mad til dig.
Køkkenet kan kontaktes på telefon 49252275.

Gæster som ønsker at besøge sine pårørende er altid velkomne, og kan komme og gå som de ønsker. Vær dog opmærksom på, at alle yderdøre automatisk lukker og låser kl 17. Dog er der ringeklokke, som sikrer, at du altid kan komme ind på Kristinehøj. 

Hjælpemidler

Helsingør Kommune udlåner hjælpemidler efter forudgående visitation.
Det drejer sig primært om gangredskaber som rolatorer, stokke, kørestole og trykaflastende siddepuder.

Plejehjemmet råder selv over diverse andre hjælpemidler som feks. trykaflastende madrasser, puder, badebænke og bækkenstole m.m
Endvidere er der loftslifte i samtlige boliger.

 

Kiosk

På Kristinehøj er der en kiosk, hvor beboere og personaler kan købe forskellige fornødenheder såsom: chokolade, vin, sodavand, is, cigaretter, bolsjer, deodorant, cremer, elpærer, batterier samt mange andre småfornødenheder til beboerne.
Kiosken er åben på alle hverdag mellem 11:00 - 12:00 

Kostudvalg

På  Kristinehøj er der nedsat et kostråd som består af repræsentanter fra beboerne, repræsentanter fra personalegruppen og personale fra køkkenet.
Der bliver afholdt møder 3 til 4 gange årligt.
Kostrådets opgave er at samle diverse forslag fra afdelingerne herunder drøfte ønsker og forslag til kosten.
Det er ikke rådets opgave at gå ind i den enkelte beboers ønsker og behov,  men at se på de generelle ting der er omkring kosten for hele Kristinehøj. 

Kørsel/offentlig transport

Der er gode busforbindelser til Kristinehøj både fra Helsingør Station og fra andre knudepunkter i Helsingør Kommune. Busstoppestedet er lige uden for indgangen til kristinehøj.
Der kan søges om Handicapkørsel hos Movia.
Kristinehøj har endvidere sin egen bus, som personalet kan anvende til byture og udflugter med beboere. 


Licens

Kristinehøj og Telia/Stofa står for signaltilgangen til beboerne.
Alle beboere betaler til den "lille pakke" via servicepakken. Ønskes den "store pakke" laves aftalen via administrationen på plejehjemmet og beboeren og Telia/Stofa.
Betalngen for den store pakke er et anliggende mellem beboeren og Telia/Stofa.
Samme forhold gør sig gældende med hensyn til tv licens. Dette er et forhold mellem beboeren og Danmarks radio - ganske som i den almene boligsektor.
Kristinehøj betaler og står for den store tv-pakke i alle bo-enhederne (dagligstuerne), så beboerne altid har mulighed for at se og høre, hvad de ønsker. 

Læge

Ved indflytning på Kristinehøj bliver du tilbudt at benytte den læge som er tilknyttet Kristinehøj. Men du har også mulighed for at beholde din egen læge. 

Medicin

Ved indflytning på Kristinehøj medbringes egen medicin.
Er der brug for ophældning af medicin i doseringsæsker, eller på anden måde brug for hjælp omkring medicin, er personalet behjælpelig. Det gælder også ved bestilling af medicin hos egen læge.
Der er mulighed for udbringning af medicin på hverdage fra byens apoteker mod et mindre månedligt beløb. Betaling sker via PBS.
I week-ender eller helligdage er der ikke medicinudbringning, ved akut behov på disse dage, må pårørende være behjælpelige, eller udbringningen sker med taxa for beboerens egen regning.

Der ydes tilskud til medicin efter gældende regler. 

Post

Al udefrakommende post til beboere og/eller Kristinehøj Plejehjem bliver fordelt via administrationen til vagtstuerne i de 3 beboerafsnit.
Omdeling af post til afsnittene sker på alle hverdage. 

Rengøring

Der tilbydes almindelig rengøring af beboerens bolig af en husassistent ansat på Kristinehøj.
Forud for indflytning på Kristinehøj har der været en visitation af beboerens behov for hjælp til pleje og herunder også til praktisk hjælp såsom rengøring.
Særlige rengøringsopgaver som pudsning af sølvtøj, rengøring af porcelænsfigurer og evt. bøger samt polering af møbler og rensning af tæpper indgår ikke i opgaveydelsen. 

Spisning

Der udarbejdes menuplan for en måned af gangen. Menuplanen omdeles til alle beboere og kan også ses på vores info tavler i afdelingerne.
Ved menuplanlægning anvendes de forskellige grupper af kød, fisk, fjerkræ og indmad, så det giver en størst mulig variation.
Der tages hensyn til årstidsretter, hvor man får mulighed for at anvende de råvarer, der hører årstiden til.
Der vil altid være en hovedret og en biret. Den varmholdte mad bliver kørt til de respektive afsnit, hvor beboerne får maden serveret i afdelingens fælles opholdsrum af afdelingens plejepersonale. 

Tandlæge

Du har mulighed for at benytte egen tandlæge.
Du har som beboer også mulighed for at benytte kommunens tilbud om omsorgstandpleje. For at benytte omsorgstandplejen skal du visiteres til denne ydelse.
Tal evt med Afsnitslederen om hvordan du kan visiteres til omsorgstandplejen.
Behandlingerne udføres af kommunens tandlæger og foregår i Kristinehøj´s egen Tandklinik. 

Telefon/mobiltelefon

Telefonforhold fungerer ligesom med licens.
Det er et forhold direkte imellem beboeren og teleselskabet, såfremt beboeren altså ønsker egen telefon i boligen.
Kristinehøj har imidlertidigt fået indlagt eget "krydsfelt" og der er såvel telefon som IT stik i samtlige boliger, hvorfor selve operationen med at få telefon i boligen er ret enkel.

Tilskud

Der er mulighed for at få boligstøtte til huslejen på Kristinehøj.
Der er ligeledes mulighed for at få indskudslån fra Helsingør Kommune.
Alle papirer kommer til nye beboere forud udfyldt fra Danske Diakonhjem. Disse afleveres til administrationen på Kristinehøj, som videreformidler det hele til henholdsvis Helsingør kommune og Danske Diakonhjem.
Hele processen klares i princippet for nye beboere blot ved deres underskrift - og så hører de nærmere fra kommunen vedr. resultatet = boligstøttens størrelse samt indskudslånet. 

Toiletartikler

Som en del af "servicepakken" kan toiletartikler tilmeldes.
Pakken omfatter: Bruse- og hårshampoo, tandbørste og tandpasta, håndsæbe, kam og almindelige hudplejemidler. 

Tøj & vask

Kristinehøj har eget vaskeri - kaldet "Lingeriet".
Beboerne kan efter eget ønske få vasket deres private tøj, såfremt de har  tilmeldt sig via "servicepakken".
Strygning og rulning af tøj udføres i begrænset omfang.
Privat tøj skal være mærket med påsyet bolig numre. Påsyning af bolig nummer kan tilbydes for et mindre engangsbeløb.
Renvasket tøj tilbageleveres til beboerens stue 2 gange ugentlig.
Vi kan også tilbyde mindre reparationer af tøjet.
Gardiner i den enkeltes bolig bliver vasket 1 gang årligt.
Beboere og pårørende er altid velkomne i Lingeriet.

Vores åbningstider er:
Mandag - Fredag fra 07:00-15:00
Week-end og helligdage: Lukket
telefon: 4925 2283 

Have/udenoms

I tilknytning til vores Cafe har vi en dejlig lys gårdhave, beplantet med hortensia, storkenæb, rododendronbuske, paradisæblebuske samt bunddække af "Hanne roser".

I den solbeskinnede gårdhave tilbringes mange glade stunder ved borde og bænke under opslåede parasoller. Her foretages kaffeslabberads og meget andet.

I "Den nedre have", som vender stik syd, er der plantet æbletræer og mange buske som, når de med tiden er vokset op, gerne skulle give læ ved de anlagte terrasser, som også er forsynet med borde og bænke. Den anlagte snoede gangsti, skulle gerne ad åre sno sig gennem forskellige beplantninger og blive til et sanse og oplevelsesmoment.

Rundt om plejehjemmet er der anlagt mange græsplæner med buske og blomsterbede. Begge haver samt andre grønne områder passes og plejes af hjemmets 2 pedeller. 

At flytte ind.

I forbindelse med indflytning på Kristinehøj vil der typisk være mange spørgsmål, der presser sig på.
Vi har forsøgt at besvare de typiske generelle spørgsmål, som erfaringsmæssigt kan fylde meget hos den enkelte.
De typiske spørgsmål og svar kan du finde under menupunktet "oplysninger" og ved at sætte markøren på  "at flytte ind" og klikke på "typiske spørgsmål og svar".

Du kan også klikke her:

Se vores velkomstfolder herfra.

Hvis der er brug for yderligere informationer, kan der rettes henvendelse til afdelingens personale eller administration.