Personalekompetencer

På Kristinehøj har det fastansatte personale en relevant sundhedsfaglig uddannelse, som giver den nødvendige faglige kompetence til at kunne varetage pleje og omsorgsopgaverne for de visiterede beboere. 

Kristinehøj har fokus på medarbejderkompetencer og uddannelsesbehov og arbejder målrettet med at den enkelte medarbejder tilegnes de nødvendige kompetencer for at yde pleje og omsorg på et højt kvalificeret niveau. 

Personalets kompetencer afdækkes ved kontinuerlige udviklingssamtaler og der tilrettelægges individuelle uddannelses og udviklingsbehov.